Zihinsel Gelişim Atölyesi

Zihinsel Gelişim Atölyesi

Atölyemizin amacı; yetersizlikten etkilenen bireylerin çevresinde olup bitenleri anlayıp öğrenmesini sağlayan zihinsel faaliyetlerin geliştirilmesi, aynı zamanda daha karmaşık ve etkin düşünme yollarının geliştirilmesi, bireyin çevresindeki dünyayı anlamak ve anlamlandırması için çalışmalarımızı artırmak ve istenilen hedeflere ulaşmaktır.
Zihinsel Gelişim Atölyemizin Hedefleri;
✓ Bilişsel Gelişimi Desteklemek
✓ Kavram Öğretimi
✓ Dil Öğretimini Desteklemek
✓ Okuma-yazma Öğretimi
✓ Matematik Öğretimi
✓ Soyut düşünmeyi desteklemek
✓ Çevreyle Etkileşimi Arttırmak
✓ Düşünceyi Geliştirme Yollarını Desteklemek
Toplantılarımızda;
✓ Zihinsel gelişimi destekleyen öğretim kuramları
✓ Kavram öğretim teknikleri
✓ Beceri öğretimi destekleyen yöntemleri toplantılarımızda paylaşılmaktadır. Neşe Buzol Anaokulu | ÇOCUĞUN BİLİŞSEL(ZİHİNSEL)GELİŞİMİ

Salı - Cumartesi : 09.00-18:00