Akademik Beceri Eğitimi

Akademik Beceri Eğitimi

Görsel algı becerisini ,İnce kas becerisini,  El-göz koordinasyon becerisini, Belli bir amaca yönelik bir etkinliği başlatma ve sonlandırma becerisini ,Neden-sonuç kurma becerisini kazandırma ve geliştirme, yazı araç gereçlerini uygun şekilde kullanabilme becerilerini geliştirme, Bilişsel becerilerinde bağımsız hale getirme, Okuma-yazma becerisi kazandırma, Matematik becerisi kazandırma alt amaçlarını kapsayan eğitimlerdir.
Kurumumuzda verilen akademik beceriler

  •  Matematik Eğitimi
  •  Beden Eğitimi
  •  Resim İş Eğitimi
  •  Müzik Eğitimi
  •  Dil  Eğitimi
  •  Hayat Bilgisi

Kurumumuzda öncelikle öğrenci düzeyini belirleme amaçlı değerlendirme testleri uygulanmaktadır. Kurumda uygulanacak eğitim planı belirlenirken okulundaki sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeni ile bağlantı kurularak bireyin okuma yazma, matematik ve sosyal bilgiler derslerindeki durumu hakkında bilgi alınır. Çocuğun seviyesi ve akademik beceri değerlendirilmesi yapıldıktan sonra merkezimizde uygulanacak  bireysel eğitim programı  hazırlanır. Her hafta düzenli olarak çocukla birebir belirlenen programa paralel çalışmalar yapılır. 

Okulumuzdaki uygulamalarda, çocukların üstbilişsel beceriler olan, analiz, değerlendirme ve yaratıcılık becerilerinin gelişmesi önemsenmektedir. Üstbilişsel becerileri gelişen çocukların bilgiye ulaşması, hatırlaması ve anlaması çok daha kolay olacaktır.

 

                         Okul öncesi eğitim için evde neler yapılmalı?

Salı - Cumartesi : 09.00-18:00