Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 DEHB çocukluk çağında başlayan, dikkatsizlik veya hiperaktivite-dürtüsellik gibi davranışların sergilenmesine neden olan nörogelişimsel bir bozukluktur. Okul çağı çocuklarında % 4-8 oranında oldukça sık görülür.
 DEHB hem kızlarda hem de erkeklerde görülebilir. Ancak erkeklerde daha sık görülür. Yapılan tüm araştırmalara rağmen kesin nedeni bulunabilmiş değildir. DEHB’ de kalıtım, genetik nedenler,  beyindeki yapısal işlevsel farklılıklar,  doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası da etkili olabilmektedir. 
DEHB’ nin üç temel belirtisi vardır.

1-DİKKAT EKSİKLİĞİ:

- Dikkatinin belirli bir noktaya toplanamaması

- Dağınıklık

- Unutkanlık

- Eşyaları kaybetme

- Düzensizlik

- Dikkatsizce hatalar yapma vs.

2)AŞIRI HAREKETLİLİK:

- Uzun süreli yerinde oturamama

- Sık sık hareket halinde olma

- Arkadaş edinmekte zorluk

- Çok konuşma vs. 

3)DÜRTÜSELLİK:

- Acelecilik

- Bekleyememe

- İsteklerini erteleyememe

- Söz kesme

- Düşündüğünü hemen yapma

- Aklına geleni söyleme

- Sırasını beklemede güçlük çekme vs.

 DEHB olan çocuklarda erken tanı çok önemlidir. Tanısı olan çocuklarda kullanılan yöntemler ilaç tedavisi, bireysel eğitim, anne ve baba eğitimi, aile tedavisi ve grup tedavisidir. Bu süreçte aile ve uzman kişilerle eşgüdümlü olarak çalışmak önemli rol oynar.

  DEHB tanısı almış bireylerle grup çalışmaları, sıra bekleme, yönerge takip etme, karşısındakini dinleme, ilişki kurma, oyun kurallarına uyma, problemli davranışlarla baş edebilme, pekiştireçlerin etkili kullanılması gibi eğitsel methodlar kullanılarak DEHB belirtlerini azaltmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda fiziksel aktiviteler, müzik, hareket ve etkileşim içeren yöntemlerle çocukların konsantrasyonlarında artış ve DEHB semptomlarında azalmalar görülmektedir.

Dehb - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir? Nasıl Yönetilir?  - DoktorTakvimi.com

Salı - Cumartesi : 09.00-18:00