Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocukların kelimeler yerine oyun ve oyuncaklarla kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri üzerine kurulu olan özel bir terapi türüdür. Bu yöntemle, tıpkı yetişkinlerin terapi sırasında problemlerini konuşarak anlattığı gibi çocukların da kendilerini oyunlar yoluyla ifade etmeleri amaçlanır.Oyun çocuğun işidir. Çocuğun hayatındaki kontrolü ve dengeyi sağlama yoludur. Çocukların öğrenme ve araştırma şeklidir.
Oyun terapisi çocukların dış dünyaya uyum sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Oyun terapisinde amaç,  çocuğa güvenli bir alan oluşturarak, fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yeterlilik hissini arttırmaktır. Çocuğun kendi içinde var olan gücü keşfi ile problemlerle baş etmesi  ve onlara çözüm üretebilmesini kolaylaştırmaktır.
Oyun terapisi çocukların

  •  Yaşadıkları dünya hakkında öğrenmelerine
  •  Duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine
  •  Zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine
  •  Etkili sosyal beceriler geliştirmelerine
  •  İlişkilerde güçlü bağlar kurabilmelerine yardımcı olur.

                   

Salı - Cumartesi : 09.00-18:00