Sosyal Beceri Çalışmaları

Sosyal Beceri Çalışmaları

Çocukların akranları ile arkadaşlık kurabilmesi, kendini rahatça ifade edebilmesi ve gerektiğinde de hakkını savunabilmesi oldukça önemlidir. Sosyal beceriler, tam da bu aşamada devreye girmektedir. Çocukların bu becerileri, ilk sosyal gruba katıldıkları okul yıllarında daha çok gözlemlenebilmektedir. Aslında sosyal beceriler, anne kucağında başlayan ve hayatı boyunca devam edecek olan beceriler bütünüdür. Çocuklarda sosyal beceri gelişimi en az diğer gelişimsel basamaklar kadar önemlidir. Başkalarının düşüncelerini anlayabilmek, ortamı okuyabilmek, ahlak ve görgü kurallarına uyabilmek, diğer insanlarla iletişim kurabilmek, yeterli sosyal beceriye sahip olan çocukların sergileyebilecekleri davranışlardır. Sosyal becerilerde sorun yaşayan çocuklar ise, yaşamları boyunca kişilerarası ilişkilerde, akademik çalışmalarda, duygusal-davranışsal alanlarda ve meslek yaşamlarında çeşitli problemlerle karşılaşmaktadırlar.
Sosyal Beceri Çalışmalarımızı aşağıda verildiği gibi 6 ana başlık altında toplayabiliriz
İlişkiyi Başlatma ve Sürdürme Becerileri

  1. Grupla Bir İşi Yürütme Becerileri
  2. Duygulara Yönelik Becerileri
  3. Saldırgan Davranışlar İle Başa Çıkma Becerileri
  4. Stres Durumlarıyla Başa Çıkma Becerileri 
  5. Plan Yapma ve Sorun Çözme Becerileri

Sosyal beceriler, öncelikli olarak öğrenme yoluyla kazanılır. Belirli sözel ve sözsüz davranışlardan oluşur. Sosyal becerisi gelişmiş olan çocuklar, katıldıkları etkinliklerden daha çok zevk alır ve kendi kararlarını kendileri verirler.

                           Değerler Eğitimi-Sosyal Beceriler

Salı - Cumartesi : 09.00-18:00