Davranış Problemleri

Davranış Problemleri

Çocuğun engellerle karşılaşıp onları aşarak yeni duruma uyma çabası kişilik gelişimini ve ruhsal gücünü arttırır. Davranış bozuklukları çocukları çocuğun içsel çatışmalarını davranışa aktarması sonucu ortaya çıkar.En sık görülen davranış bozuklukları; hırçınlık, sinirlilik, saldırganlık, inatçılık, yalan söyleme, tırnak yeme, saç koparma, alt ıslatma ve dışkı kaçırma, yeme bozukluğu, karşı gelme, uyku bozukluğu, konuşma bozukluğu, çalma, küfürlü konuşma gibi davranışlardır.
Davranış bozukluğuna yol açan birçok neden vardır; dikkat çekme isteği, savunma, büyüme arzusu, yetişkinleri şaşırtma isteği, arkadaşları tarafından beğenilme ve onaylanma isteği, intikam almak, kitle iletişim araçlarının olumsuz etkisi, fizyolojik sorunlar, kalıtım, temel ihtiyaçlarının doyurulmaması gibi nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. İstenmeyen davranışların çocuğun gelişim döneminin getirdiği bir davranış sorunu mu yoksa gerçekten bir davranış problemi mi olduğunu doğru yanıtlayabilmek için bu davranışları dikkatli bir şekilde değerlendirmek gerekir.Bunun için değerlendirilmesi gerekilen kriterler vardır. Bu kriterler;

  • Çocuğun gelişim dönemi
  • Belirtinin sıklığı
  • Davranışın şiddeti
  • Bir davranışın başka hangi davranışlara eşlik ettiği
  • Davranışın sürekliliği şeklinde sıralanabilir. 

 

Merkezimizde; çocukların gelişimleri bilimsel olarak geçerlik ve güvenilirlikleri belirlenmiş test ve ölçeklerle değerlendirilmekte, her çocuk için belirlenen gelişimsel ve davranışsal profil doğrultusunda hazırlanan programlarla ailelere gelişimsel danışmanlık sağlanmaktadır

                                   Çocuklarda Davranış Bozuklukları - Çocuk Akademi

Salı - Cumartesi : 09.00-18:00