Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül öğrenme güçlüğü, çocuğun anlama, kendini ifade etme ya da akademik anlamda yaşıtlarına ve zekâsına göre beklenilenin önemli ölçüde altında olmasıdır. 

 

Ailelere Öneriler

1. Öğrenme güçlüğü gösteren çocuğun doktor muayenesiyle fizyolojik problemi olup olmadığını tespit etmek,

2. Yaşıtlarına göre hareketli ve dikkati dağınık olan öğrencinin öğrenmesine ket vurabilecek  ses, ışık gibi uyaranları azaltmak, 

3. Öğrenme güçlüğü gösteren çocuğun çalışma becerilerini kullanmasını sağlayacak günlük hazırlık ve temizlik gibi ev egzersizlerini yaptırmak,

4. Öğrenme güçlüğü gösteren çocuğa evde birtakım sorumluluklar vererek başarısını ödüllendirmek,

5.  Öğrenme güçlüğü gösteren çocuğa boncuk dizmek gibi dikkat egzersizleri uygulamak,

6. Öğrenme güçlüğü gösteren çocuğun olumsuz davranışlarını azaltmak için davranış değiştirme tekniklerinden yararlanmak,

7. Öğrenme güçlüğü gösteren çocukların görsel ve işitsel algı yeteneğini geliştirmek

Görsel Algılama Becerilerini Geliştirmenin Bazı Yolları

* Eşyaları sınıflandırma faaliyetleri: eşyaların renklerine, büyüklüklerine şekillerine, cinslerine göre kümeleme

* Ayırt etme faaliyetleri: resimler, geometrik şekiller ve desenli malzemelerle faaliyetler

* Hafıza oyunları: değişik tipte cisimler kullanarak bu cisimlerin çocuğa neyi hatırlattığı veya bunları görünce çocuğa ne hissettiği sorulur

İşitsel Algılama Becerilerini Geliştirme Yolları

*Tanıma, ayırma ve lokalizasyon faaliyetleri: Örneğin, su sesi, kapı sesi, köpek havlaması, kedi miyavlaması gibi her yerde duyulabilen sesleri kullanarak "Bu sesleri tanıyabilir misin?", "Hangi sesler aynı ve hangileri farklı?", "Bu seslerin hangi taraftan geldiğini söyle bakalım."

* Gözlerini kapayarak hatırlatma oyunları: Örneğin, el çırparak  "Ellerini kaç defa çırptım?” diye sorunuz. Hatırlama oyunları iki, üç veya dört etaplı olabilir. Örneğin: "Mavi kitabı al. Masanın üzerine koy.”

* Cümle tamamlama oyunları. Örneğin, “Sirkte neler işittin? İlk defa ne işittin ve sonra işittiğin neydi?”

Özgül Öğrenme Güçlüğü - Eğitim Programımız - Diyarbakır Arya Özel Eğitim ve  Rehabilitasyon Merkezi

Salı - Cumartesi : 09.00-18:00