Aile Eğitim Birimi

Aile Eğitim Birimi

Aile, toplumun en küçük birimi olarak kabul edilen ve çocuğun sosyalizasyonunu gerçekleştirdiği ve çocuğun yaşantısında ilk eğitimini aldığı, gelişiminin desteklendiği ilk yer olarak oldukça önem taşır. Dolayısıyla eğitim sadece okullarda ve benzeri kurum ve kuruluşlarda eğitim personeli ya da bir uzman tarafından yürütülen bir süreç değildir.

Ülkemizde eğitim sürecinde aile katılımı uzun yıllar boyunca ikinci planda tutulmuş, aile katılımının önemini uzmanlar ve eğitimciler tarafından vurgulanmış olsa bile aileler tarafından katılım yetersiz olmuştur. Ancak çağdaş eğitime geçiş ile birlikte eğitimde alanında ciddi değişiklikler olmuş aile katılımının, okul-aile işbirliğinin önemi ve değeri daha da artmış dolayısıyla aile katılımı, okul-aile işbirliği kavramları bu bağlamda revize edilerek aile eğitimi adı altında ailelere sunulmaya başlamıştır. Özellikle özel gereksinimli çocukların aileleri tarafından kabullenilmesi, ailenin çocuğu hakkında yeterli bilgiye sahip olması ve çocuğuna uygun davranışlarda bulunması ve kurumda verilen eğitimin aile tarafından evde devam ettirilmesinin sağlanması amaçlanır.

Özel gereksinimli çocukların ailelerine verilen eğitimleri aile ziyaretleri, psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı ve rehberlik, aile eğitim ve seminerleri, aile terapisi ve sosyo-kültürel etkinlikler gibi hizmetler ile yerine getirilmektedir (Demirel S., Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde Aile Eğitiminin Önemi, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi Cilt 5, Sayı 1, Mayıs 2005, ss. 61 – 74).

Ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin bu süreçlerde yaşadıkları duygu durum hallerini şu şekilde sıralamak gerekirse;

  • Şok
  • İnkar
  • Üzüntü ve çöküntü
  • Çocuğu kabullenme’dir.

Aile eğitimi özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin çocuklarına uyum sürecini ve çocuklarını kabullenme aşamasına daha kolay ulaşmasını sağlıklı, planlı bir şekilde hızlandırır.

Sonuç olarak özel eğitimde aile eğitimi, özel eğitime gereksinimi olan çocuklara verilecek eğitimin etkili ve başarılı olması, ev ve okul gibi farklı iki ortamdaki yaklaşım ve davranışların tutarlı olmasıyla yakından ilgilidir. Okulda uygulanan eğitim ilke ve yöntemlerinin ev yaşantısıyla bağdaştırılması, eğitimcinin ana ve babadan; ana babanın da eğitimciden yararlanması şeklinde kurulacak iş birliği, çocuğun eğitiminin yalnız okulda değil, evinde ve diğer sosyal çevrelerinde de süreklilik kazanmasına yardımcı olacaktır (Demirel S., Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde Aile Eğitiminin Önemi, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi Cilt 5, Sayı 1, Mayıs 2005, ss. 61 – 74).

Salı - Cumartesi : 09.00-18:00